Community
 • matlab. 5+ years.
 • C. 5+ years.
 • C++. 5+ years.
 • opencv. 5+ years.
 • python. 5+ years.
 • opencl. 5+ years.
 • cuda. 5+ years.
 • math modeling. 5+ years.
 • statistical modeling. 5+ years.
 • algorithm development. 5+ years.
 • JavaScript. 5+ years.
 • React. 4 years.
 • PostgreSQL. 4 years.
 • Node. 4 years.
 • AWS. 4 years.
 • bash. 5+ years.
 • nodejs, Angular, typescript, fullstack, mongodb. 2 years.
 • JavaScript. 2 years.
 • React. 2 years.
 • Vue. 1 year.
 • NOde. 0 years.
 • Express. 0 years.